เรื่องราวของ แฮนด์

เส้นทางของ HAND บนความคิด คำพูด และการลงมือทำ

“ต้องเริ่มทำเลยสิ” เป็นคำพูดสั้น ๆ ง่าย ๆ ที่เป็นจุดกำเนิดของ HAND Social Enterprise ตอนที่ผู้ร่วมก่อตั้ง 4 คนนั่งคุยกันเรื่องสัพเพเหระ แล้ววนไปถึงเรื่องปัญหาคอร์รัปชันในสังคมไทย

ต้องลงมือทำเลย เพราะต่อให้งานวิจัยจะดีแค่ไหน ถ้าไม่ได้เอาไปใช้จริง ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้

ต้องลงมือทำเลย เพราะถ้าไม่ทำ ก็จะไม่รู้ว่าอุปสรรคที่แท้จริงมีอะไรบ้าง และอยู่ที่ไหน

ต้องลงมือทำเลย เพราะไม่อย่างนั้นจะไม่รู้จักคนที่ทำงานคล้าย ๆ กัน ซึ่งอาจจะช่วยกันทำให้ดีขึ้นได้ด้วย

ในวันที่ 6 กันยายน 2558 จึงเป็นวันแรกที่สุภอรรถ ต่อภัสสร์ พลังรัฐ และยุทธนา ร่วมกันลงมือจัดเสวนาวิชาการ “ขยายวง แนวคิดใหม่ ป้องกันภัยคอร์รัปชัน” ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน วันนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นคว้าความรู้ที่กว้างและลึกของการคอร์รัปชัน สร้างกลยุทธ์การต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และที่สำคัญคือ มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์เพิ่มขึ้น จนกลายเป็นรากฐานที่สำคัญในการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันของ HAND ที่หมายถึง “มือ” ที่พร้อมจะ “ทำ” แก้ไขปัญหาที่เป็นเรื่องใกล้ตัว “at hand” ของทุก ๆ คนในสังคม

“ต้องทำงานอย่างมืออาชีพ” คือข้อตกลงแรกของ HAND เมื่อเริ่มก่อตั้งเป็นองค์กร เราเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาขนาดใหญ่อย่างคอร์รัปชัน จะทำกันชั่วครั้งชั่วคราวไม่ได้ ทีมงานต้องมีความสามารถและมีใจที่พร้อมทุ่มเทเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งการเป็น Social enterprise ที่มุ่งหวังผลลัพธ์เพื่อสังคมเป็นหลัก และบริหารงานอย่างธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ คือทางเลือกที่เราเชื่อว่าจะส่งเสริมให้ HAND สามารถทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพที่สุด

ด้วยแนวทางแห่งความเป็นมืออาชีพนี้ ทีม HAND ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นจาก 4 คน มาเป็น 16 คนภายในเวลา 3 ปี และยังเติบโตขึ้นอยู่เรื่อย ๆ เราย้ายที่ทำงานจากห้องเล็ก ๆ ในบ้าน มาสู่ @HAND Space for corruptless society ใจกลางทองหล่อ 13 ขยายขอบเขตงานจากเสวนางานเดียว เป็นการทำวิจัย ออกแบบกลไก วางระบบธรรมาภิบาล และบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ รวมมากกว่า 20 โครงการ เชื่อมโยงเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันให้เกิดเป็นระบบนิเวศน์ของการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทยที่สามารถสร้างผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

“ต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน” คือพันธสัญญาที่อยู่ในใจของทีม HAND ทุกคน เราจะต้องสร้างความต่อเนื่องให้กับโครงการที่สร้างผลกระทบได้จริง และยอมรับความผิดพลาดของโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป ที่สำคัญคือ ในวันที่ตัวเราหรือความคิดเราเริ่มล้าหลัง HAND จะต้องไม่ล้าหลังตามไปด้วย เราต้องสร้างนักต้านโกงมืออาชีพรุ่นต่อไป และกระตุ้นให้เกิด Active Citizen หรือ พลเมืองตื่นรู้สู้โกง เพื่อเป็นความหวังให้กับสังคมไทยอยู่เสมอ แม้ในวันที่เราสร้างงานจนบรรลุเป้าหมายในการลดการคอร์รัปชันในประเทศไทยได้จริงแล้ว HAND ก็ยังจะต้องรักษาระบบนิเวศน์ของการต่อต้านคอร์รัปชันไว้ เพื่อเอื้อให้เกิดการพัฒนาชาติไทยที่ยั่งยืนต่อไป