Open Data ความหวังใหม่ในการแก้โกง | Corruption Academy EP3

Open Data ความหวังใหม่ในการแก้โกง

2021 เป็นยุคที่ก้าวหน้าทั้งความเจริญและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาประดิษฐ์ AI ระบบ Blockchain หรือระบบการจัดการข้อมูลอย่าง Big Data Analytics แต่กลับกันทำไมโลกนี้ยังมีการโกง/คอร์รัปชันอยู่อีก ?

เป็นความหวังใหม่เมื่อเรากำลังจะจับเอาเทคโนโลยีมาต้านโกงให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ในปีนี้องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) พร้อมเหล่าภาคีจึงได้ไอเดียเกิดเป็นงาน ACTkathon 2021 หรือ Anti-Corruption HACKATHON ในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อระดมกลุ่มคนรุ่นใหม่มาสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมที่จะนำพลังของ Data และ Technology อันเป็นแนวทางสำคัญที่หลายประเทศกำลังมุ่งไป มาออกแบบทางแก้ไขปัญหาเพื่อต่อต้านและลดปัญหาคอร์รัปชัน

ซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นใคร อายุเท่าไร ขอแค่คุณลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในรายการ Corruption Academy นี้ คุณก็จะสามารถเดินก้าวเข้าไปในโลกแห่งการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดหรือวิธีในการต้านโกงรูปแบบต่าง ๆ อีกมากมาย เพื่อค้นหาคำตอบไปกับคำถามที่ว่า “ทำอย่างไรให้ไม่โกง”

โดยใน Episode นี้เราได้พาคุณกิตติเดช ฉันทังกูล ผอ. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มาร่วมแบ่งปันเล่าให้เราฟังแบบกระชับเข้าใจง่ายว่าเราจะสามารถเอาเทคโนโลยีมาช่วยจับโกงยังไงได้บ้าง หรือที่ผ่านมาทั้งไทยและต่างประเทศมีเครื่องมืออะไรออกมาช่วยในเรื่องนี้แล้วบ้าง